Het Natuursymposium voor de Peelstreek

Op 28 januari 2023  vindt de tweede Peelvenen Ecotop plaats. Een natuursymposium waar veldbiologen, zowel professionals als amateurs, elkaar treffen om de resultaten van hun onderzoeken te tonen aan een groter publiek.

Het thema  van de tweede Ecotop is: " De Peelvenen en de relatie tussen landbouw en natuur". Gedurende het ochtendprogramma is er een gevarieerd aanbod aan presentaties. Aan bod komen onder meer Libellen van de Peel, de Gladde slang, Hoogveen in de Peel, maar ook de stand van zaken wat betreft weidevogels. Het middagprogramma vindt buiten plaats.  Lees meer 

AANMELDEN VOOR DE PEELVENEN ECOTOP 2023 IS NIET MEER MOGELIJK

De Peelvenen-Ecotop 2023 is een initiatief van het Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel in samenwerking met het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Natuurrijk Limburg, Vogelwerkgroep Nederweert, Vogelwerkgroep De Peel/ IVN Asten Someren , Staatsbosbeheer en Stichting Koekeloere.

 

De Peelvenen Ecotop

Natuur en landschap  in de Peelstreek