Het Natuursymposium voor de Peelstreek

In navolging van de Meinweg Ecotop is er dit jaar voor de eerste keer een DePelen-Ecotop georganiseerd. Een symposium waar veldbiologen, zowel professionals als amateurs, elkaar treffen om de resultaten van hun onderzoeken te tonen aan een groter publiek.

DePelen-Ecotop 2019 werd gehouden op zaterdag 26 oktober 2019. Deze dag had als thema "Het belang van het aangrenzend agrarisch landschap voor vogels uit de Peelgebieden. Lees meer 


De Pelen-EcoTop 2019 is een initiatief van het Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel in samenwerking met het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Natuurrijk Limburg, Vogelwerkgroep Nederweert, Vogelwerkgroep De Peel/ IVN Asten Someren , Staatsbosbeheer en Stichting Koekeloere.

 

De Pelen Ecotop

Natuur en landschap  in de Peelstreek