Het Natuursymposium voor de Peelstreek

In navolging van de Meinweg Ecotop is er dit jaar voor de eerste keer een DePelen-Ecotop georganiseerd. Een symposium waar veldbiologen, zowel professionals als amateurs, elkaar treffen om de resultaten van hun onderzoeken te tonen aan een groter publiek.

DePelen-Ecotop 2019 werd gehouden op zaterdag 26 oktober 2019. Deze dag had als thema "Het belang van het aangrenzend agrarisch landschap voor vogels uit de Peelgebieden. Lees meer 

In verband met de Coronacrisis, wordt er in 2020 geen DePelen-Ecotop georganiseerd. We hopen u in 2021 weer een leuk en gevarieerd programma aan te bieden.  

 

De Pelen-EcoTop 2019 is een initiatief van het Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel in samenwerking met het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Natuurrijk Limburg, Vogelwerkgroep Nederweert, Vogelwerkgroep De Peel/ IVN Asten Someren , Staatsbosbeheer en Stichting Koekeloere.

 

De Pelen Ecotop

Natuur en landschap  in de Peelstreek