De Peelvenen Ecotop 2023

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de tweede Ecotop die plaatsvindt in het Peelgebied. De Peelvenen Ecotop is een provincie overschrijdend symposium over natuur en landschap en wordt gehouden op zaterdag 28 januari 2023. Het thema van De Peelvenen Ecotop 2023 is: De Peelvenen en de relatie tussen landbouw en natuur.

Het ochtendprogramma van De Peelvenen Ecotop vindt plaats in De Dorpsherberg,  Casseweg 1A, 6035 PP Ospel.  Tijd: 08.30 – 17.00 uur.
Deelname aan de De Peelvenen Ecotop 2023 kost slechts € 5,00 per persoon. Betalen kan, alleen contant, op de dag zelf (pinnen is niet mogelijk). Voor koffie en thee wordt gezorgd. Graag zelf uw lunchpakket meenemen.

Uw aanmelding ontvangen wij graag vóór 10 januari 2023. Ga naar aanmelden
Een week voorafgaande aan de Ecotop ontvangt u per mail de definitieve uitnodiging. Hebt u aanvullende vragen of opmerkingen neemt u dan contact op met Ton Lenders (tlenders@live.nl) of Ernest van Asseldonk (info@stichtingkoekeloere.nl)

Dagprogramma De Peelvenen Ecotop 2023 (onder voorbehoud)

kkkkkkkkkkkkkkkk

“De Peelvenen en de relatie tussen landbouw en natuur”

8.30 - 9.00 uur     

Ontvangst

9.00 - 9.10  uur

Inleiding door de dagvoorzitters


Welkomstwoord door Birgit op de Laak, Burgemeester Nederweert


Welkomstwoord door Geert Gabriels, Gedeputeerde Natuur van de Provincie Limburg.

9.10 - 9.35 uur

De Peel: van gatenkaas naar hoogveen, Piet van de Munckhof.

9.35 - 10.00 uur

Van veenlandschap naar veenput en weer terug?  Gert-Jan van Duinen – Stichting Bargerveen.

10.00 - 10.25 uur

25 jaar libellen in de Pelen. Jan Slaats –Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.

10.30 -11.00 uur

Pauze

11.00 - 11.25 uur

............

11.25 - 11.50 uur

Van de Peel naar Zuid-Afrika, trekroute en overwintering van Spotvogels, Boena van Noorden- VWG de Peel

11.50 - 12.15 uur

Bestandsontwikkeling van weidevogels rond de Peelvenen. Willem Maris - Natuurrijk Limburg

12.15 - 12.30 uur

Discussie: Hoe belangrijk is de relatie tussen landbouw en natuur?

12.30 - 13.00 uur

Lunchpauze, graag eigen lunchpakket meenemen, Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Middagprogramma

13.00-16.00 uur

Buitenactiviteit met vier excursiemogelijkheden, welke starten vanuit het Buitencentrum De Pelen)


• Groote Peel – Mussenbaan
• Wintergasten in de Peel Elfde
• Agrarisch natuurbeheer
• Een Patrijs gaat nooit op reis

16.00-17.00 uur

Afsluiting en borrel in het Buitencentrum De Pelen,  Moostdijk 15, 6035 RB Ospel. 

De Peelvenen Ecotop

Natuur en landschap  in de Peelstreek